A A A

Funcții vacante în cadrul Judecătoriei Strășeni Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Judecătoriei Strășeni, sediul Central și sediul Călărași

                                                     

ORDINUL nr. 230
din 11 septembrie 2023

Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Judecătoriei Strășeni

Prin Ordinul nr. 215 din 21 august 2023, a fost anunțat concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante în Cadrul Judecătoriei Strășeni. Dat fiind faptul că nu au fost depuse dosare pentru suplinirea funcțiilor vacante, conform pct. 46 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.201 din 11.03.2009, inclusiv în baza art.16/1 din Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XIII din 06.07.1995,

ORDON:

 1. Se anunță concurs pentru ocuparea urrmătoarelor funcții publice vacante și temporar vacante din cadrul Judecătoriei Strășeni:

SEDIUL CENTRAL:

Grefa Secretariatului instanței judecătorești

 • Grefier (perioadă nedeterminată) - 2 funcții

Secția evidență și documentare procesuală

 • Specialist principal (perioadă nedeterminată) - 1 funcție

Serviciul generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

 • Specialist principal (perioadă determinată) -1 funcție

Serviciul financiar-economic

 • Specialist principal (perioadă nedeterminată)-1 funcție

Serviciul traducători și interpreți

 • Specialist principal (perioadă nedeterminată)-1 funcție

SEDIUL CĂLĂRAȘI:

Grefa Secretariatului instanței judecătorești

 • Grefier (perioadă nedeterminată) -2 funcții
 • Asistent judiciar (perioadă nedeterminată) -1 funcție

Serviciul generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

 • Specialist superior (perioadă nedeterminată) -1 funcție

Serviciul traducători și interpreți

 • Specialist principal (perioadă nedeterminată) - 2 funcții

Serviciul asigurare tehnico-materială

 • Administrator (perioadă nedeterminată) -1 funcție
 1. Se stabilește data limită de depunere a actelor 22 septembrie 2023.
 2. Serviciul resurse umane al Judecătoriei Strășeni, va asigura organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante din cadrul Judecătoriei Strășeni, în condițiile legii.

 

 

 

Președintele 

Judecătoriei Strășeni                                                                   // semnat//                                            Sergiu Osoianu