A A A

Prezentare instanță

Judecătoria Strășeni, amplasată în orașul Strășeni, are în jurisdicția sa 39 de localități indicate în anexa nr.2 la Legea nr.514 privind organizarea judecătorească, cu o populația de ≈ 90000 mii de locuitori.

Clădirea Judecătoriei Străşeni a fost construită în ani 1974-1976,  iniţial instanţa a fost preconizată pentru trei complete de judecată, avînd denumirea de Judecătoria Norodnică.

Creșterea considerabilă a numărului de dosare examinate de judecătorie a generat necesitatea de a majora efectivul Judecătoriei Strășeni, în prezent activînd 8 complete de judecată formate din: 1 judecător , 1 grefier și 1 asistent judiciar.

Pe parcursul anilor 2008 – 2012 au fost realizate renovări semnificative ale interiorului clădiirii, fațadei și acoperișului.

În anul 2015 a fost instalată versiunea 4.1 a Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. La moment toate cererile și dosarele sunt înregistrate în PIGD si repartizate aleatoriu. Totodată toate ședințele de judecată sunt înregistrate audio prin intermediul SRS Femida sau reportofonul.

Volumul de muncă al Judecătoriei Strășeni în perioada 2009-2015 a înregistrat o tendință ascendentă la capitolul numărului dosarelor / materialelor înregistrate și examinate.

În cadrul  Judecătoria Strășeni activează 43,5 unități de personal dintre care: 8 judecători avînd statut de funcționari de demnitate publică , 24 de funcționari publici și 11,5 personal de deservire tehnică.

Reforma judiciara a cauzat modificari esentiale privind statutul, rolul si functiile instantelor judecatoresti, determinind introducerea competentei judiciare în toate sferele de reglementare a relatiilor social-economice.

Ideea de baza a constat in axarea organizarii judecatoresti preponderent pe protejarea drepturilor persoanei, asigurind astfel principiul liberului acces la justitie si dreptul la satisfacere efectiva din partea instantei judecatoresti.

În instanță există un panou informative pentru public . De asemenea instanța a fost dotată cu monitor pentru afișarea electronică a listei ședințelor de judecată fixate în ziua respectivă.