A A A

Audiența cetățenilor

 

Preşedintele instanţei


Vicepreședinte

08:00 - 09:00


08:00 - 09:00

Luni 


Joi

Programul de lucru al secției evidență și documentare procesuală

08:00 - 17:00

Pauza: 12:00 - 13:00

Luni - Vineri

Program cu publicul

 

08:0 - 17:00

Pauza 12:00-13:00

Luni - Vineri

Programul de lucru al arhivei

08:00 - 17:00

Pauza: 12:00 - 13:00

Luni - Vineri

Orele de eliberare a actelor

08:00 - 17:00

Pauza: 12:00-13:00

Luni - Joi

 

Audiența cetățenilor de către președintele instanței se efectuează referitor la problemele ce țin de activitatea Judecătoriei Străşeni, cu excepția chestiunilor privind legalitatea și temeinicia hotărîrilor judecătorești ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunțate de către instanță în cauze concrete.