A A A

Taxa de stat

Conform art.3 lit.a) al Legii taxei de stat nr.213 din 31.07.2023 (în vigoare 01.01.2024) Monitorul Oficial al R. Moldova nr.306-309 art. 549 din 11.08.2023, Se impune taxă de stat pentru cererile de chemare în judecată, cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală, cererile de apel, cererile de recurs şi alte cereri prevăzute în anexa nr.1 (din legea citată), cererile de contestare a actelor şi acţiunilor executorului judecătoresc, precum şi pentru cererile de eliberare de către instanţa de judecată a copiilor (duplicatelor) de pe documente, conform anexei nr.1 (din legea citată).
Taxele de stat și taxele de timbru vor fi efectuate exclusiv prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay: https://mpay.gov.md/
 
 
Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze contravenționale și penale
 
Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD29TRGAAA14342001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor -Trezoreria de Stat

Pentru Taxa de Stat

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
BIC: TREZMD2X
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor -Trezoreria de Stat
 
Rechizitele pentru servicii cu plată (eliberarea copiilor de pe acte judecătorești și a înregistrărilor audio)
Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD43TRPAAA142310A01228AA
Codul Fiscal: 1007601001167
Prestatatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
 
Pentru Taxa de timbru
Beneficiar: Judecătoria Strășeni
Codul IBAN: MD43TRPAAA142310A01228AA
Codul fiscal: 1007601001167
BIC: TREZMD2X
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor -Trezoreria de Stat
 
Taxa pentru serviciul de imprimare a copiilor de cereri depuse în instanța de judecată (e-Dosar)
Beneficiar: Judecătoria Strășeni
Codul IBAN: MD43TRPAAA142310A01228AA
Codul fiscal: 1007601001167
BIC: TREZMD2X
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor -Trezoreria de Stat