A A A

Pentru participarea la ocuparea funcțiilor vacante

03 Aprilie 2017 | 0

La depunerea actelor pentru participarea la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Judecătoriei Străşeni, participanţii urmează să prezinte obligatoriu următoarele acte:

         -          Copia Buletinului de Identitate;

         -          Copia diplomelor de studiu;

         -          CV;

         -          Cazier judiciar;

         -          Cazier contravențional;

         -          Certificat medical de la instanța medicală abilitată;

         -          Caracteristică (recomandare) de la locul precedent de muncă.