A A A

Dispoziția nr.7 cu privire la regimul de lucru în cadrul Judecătoriri Strășeni

29 Aprilie 2021 | 146

D I S P O Z I Ț I E

Nr. 7

29 aprilie 2021                                                                                                                              mun. Strășeni

Cu privire la regimul de lucru

în cadrul  Judecătoriei Strășeni

În conformitate cu Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.15 din 28.04.2021 prin care a fost declarată neconstituțională Hotărârea Parlamentului privind declararea stării de urgență nr. 49 din 31 martie 2021, în scopul asigurării activității Judecătoriei Strășeni în perioada pandemiei de COV1D- 19 și  prevenirii răspândirii iminente a infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COV1D- 19,  în vederea asigurării sănătății şi securității în muncă la nivelul angajaților Judecătoriei Strășeni sediul Central, sediul Călărași şi a justițiabililor,

       În temeiul articolelor 161, lit. q), 45, alin. (1) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995,

D I S P U N :

  1. Se abrogă Dispoziţia Preşedintelui Judecătoriei Strășeni Nr. 6 din 02 aprilie 2021 ”Cu privire la stabilirea regimului special de lucru în cadrul Judecătoriei Strășeni”.
  2. Se permite accesul în instanţa de judecată, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, prevăzute de prezenta dispoziţie.
  3. Se instituie, în incinta Judecătoriei Strășeni, următoarele măsuri de prevenire a răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19, la nivelul angajaţilor Judecătoriei Strășeni, justiţiabililor şi a publicului:

       3.1  dezinfectarea mâinilor la intrare în clădirea instanţei;

       3.2  purtarea măştilor faciale de protecţie împotriva răspândirii infecţiei COVID-19 care să acopere gura şi    nasul;

       3.3  respectarea distanţei sociale de 1,5 m;

3.4 accesul justiţiabililor în incinta sediilor instanţei de judecată se va permite doar după verificarea termometriei, înregistrarea datelor de identificare a acestora, aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către serviciul de pază.

3.5 dezinfectarea periodică constantă a sălilor de judecată şi suprafeţelor pe care rezistă infecţia de    coronavirus COVID – 19.

4.   În situaţia constatării simptomelor virusului COVID-19, la angajaţii Judecătoriei Strășeni, aceştia sunt obligaţi să informeze imediat, conducătorii ierarhic superiori şi administraţia instanţei judecătoreşti.

5.    Se interzice accesul în sediul Judecătoriei Strășeni a persoanelor cu privire la care autorităţile competente     au dispus măsuri de carantină sau autoizolare, până la expirarea acestora.

6.    Persoanele aflate în această situaţie şi care sunt citate în instanţă, au obligaţia de a înştiinţa completul de    judecată despre această situaţie în scris sau prin poşta electronică.

7.    Judecătorii şi personalul auxiliar se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru (08.00- 17.00, pauza  de masă 12.00-13.00).

8.    Prezenta Dispoziţie se pune în executare începând cu data de 29.04.2021 inclusiv, cu posibilitatea de modificare în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

9.    Dispoziţia se afişează pe panourile informative din sediile instanţei şi se publică pe pagina web ă   Judecătoriei Strășeni.

10.  Controlul executării dispoziției revine şefului Secretariatului Judecătoriei Strășeni.

 

Președinte al

Judecătoriei Strășeni                                                                                                               Sergiu Osoianu