A A A

Aviz Consiliul de mediere al RM

01 Aprilie 2022 | 38

AVIZ

STIMATI JUSTIȚIABILI,

în contextul declarării în Republica Moldova, în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 41/ 2022, a stării de urgență pentru perioada 1 martie 2022 - 30 aprilie 2022, Consiliul de Mediere vine să Vă ofere o soluție alternativă de rezolvare a conflictelor, și anume, apelarea la un MEDIATOR, care va asigura confidențialitatea și egalitatea părților în proces, precum și flexibilitatea procesului de mediere.

Motivarea părților pentru recurgerea la soluționare litigiului prin MEDIERE:

  1. Părțile care recurg la MEDIERE sînt scutite de achitarea taxei de stat pentru confirmarea sau învestirea cu formulă executorie a tranzacției în condițiile art. 33.
  2. în cazul în care, pînă la depunerea cererii de chemare în judecată, părțile au participat la procesul de MEDIERE, dar procesul de MEDIERe a încetat fără încheierea tranzacției, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se reduce cu 25%.
  3. Părțile care recurg la MEDIERE după depunerea cererii de chemare în judecată beneficiază de următoarele facilități:
  1. eșalonarea achitării taxei de stat;
  2. în cazul finalizării procesului de MEDIERE prin tranzacția asupra tuturor pretențiilor, taxa de stat se restituie în proporție de:

100% - pentru împăcarea în instanța de fond:

75% - pentru împăcarea în instanța de apel;

50% - pentru împăcarea în instanța de recurs;

  1. în cazul finalizării procesului de MEDIERe cu împăcarea parțială a părților asupra pretențiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce și se restituie proporțional valorii pretenției soluționate prin împăcare.

Accesați pagina web a Consiliului de mediere https://mediere.gov.nid

la rubrica Mediatori/ Informația din Registrul de Stat al Mediatorilor.

Sunați, informați-Vă și alegeți mediatorul care Vă convine!

CONSILIUL DE MEDIERE al RM