A A A

Anunț informativ !!!

24 Noiembrie 2023 | 65

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009, Comisia de concurs anunță lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu

Stratan Igor- candidat la funcția publică de conducere șef Serviciu generalizare, monitorizare, sistematizare a practicii judiciare și relații publice

Ganea Galina- candidat la funcția publică de conducere șef Serviciu generalizare, monitorizare, sistematizare a practicii judiciare și relații publice

Strîmbanu Marina- candidat la funcția publică de execuție grefier Grefa secretariatului

Notă: Interviul va avea loc la data de 28 noiembrie 2023, ora 8.30

Adresa: Judecătoria Strășeni, sediul Central, str.Ștefan cel Mare 86

Secretarul comisiei de concurs

Picicurov Natalia