A A A

Anunț informativ !!!

20 Noiembrie 2023 | 29

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărârea de Guvem nr. 201 din 11.03.2009, Comisia de concurs a Judecătoriei Strășeni, a examinat dosarele candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a admis la concurs candidații:

Ganea Galina- candidat la funcția publică de conducere șef Serviciu generalizare, monitorizare, sistematizare a practicii judiciare și relații publice

Gopleac Eduard -candidat la funcția publică de conducere șef Serviciu generalizare, monitorizare, sistematizare a practicii judiciare și relații publice

Stratan Igor- candidat la funcția publică de conducere șef Serviciu generalizare, monitorizare, sistematizare a practicii judiciare și relații publice

Strîmbanu Marina- candidat la funcția publică de execuție grefier Grefa secretariatului

Notă: Proba scrisă va avea loc la data de 22 noiembrie 2023, ora 8.30

Adresa: Judecătoria Strășeni, sediul Central, str.Ștefan cel Mare 86

Secretarul comisiei de concurs

Picicurov Natalia