A A A

Adunarea Generală a Judecătorilor din 03 martie 2017

03 Martie 2017 | 1

 

VOLUMUL DE LUCRU PE ÎNTREG SISTEMUL JUDECĂTORESC

 

Pe parcursul anului precedent, în procedura instanțelor judecătorești, s-au aflat în total –  302 460  de cauze și materiale,   dintre care:

 

  • parvenite253 823 cauze,

  • restanţa cauzelor nesoluţionate  la începutul perioadei dării de seamă  fiind de 48637 cauze.

 

De către 418 judecători aflați în funcție s-au examinat 248 817 cauze şi materiale.

 

În urma analizei datelor statistice generalizate în anul 2016 constatăm că, volumul de lucru în cadrul instanțelor judecătorești în comparație cu anii precedenți sporeşte de la an la an.

 

În comparație cu 2015, observăm că numărul cauzelor examinate a crescut în  2016 cu 1748 cauze.

 

Sarcina medie lunară a unui judecător a constituit 59,5 de cauze şi materiale.

 

Potrivit datelor statistice, pe parcursul anului 2016, media lunară de activitate a unui judecător a constituit:

 

- la CSJ 40,1 dosare;

 

- la Curţile de Apel 44,3 dosare;

 

- la Judecătorii, cu excepţia Judecătoriei Militare (cu 5,2 dosare) şi

 

- Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie (cu 8,5 dosare), a fost 66,8 cauze.

 

Restanţa cauzelor nesoluţionate  la sfîrșitul perioadei dării de seamă a constituit – 53643 cauze.

 

În așa mod, observăm creșterea restanţei cauzelor nesoluţionate  la sfîrșitul perioadei dării de seamă  cu 5006 cauze.

 

 

Rețeaua de comunicatori a sistemului judecătoresc