A A A

Adunarea Generală a Judecătorilor din 03 martie 2017

03 Martie 2017 | 1

 

MODERNIZAREA SISTEMUL JUDECĂTORESC – OBIECTIV PRINCIPAL AL CSM

 

 

 

Strategia de reformă a sectorului justiției urmărește consolidarea actului de justiție, derularea unor proceseeficiente și echitabilecare să contribuie la dezvoltarea durabilă a țării și la sporirea responsabilității față de justițiabili.

 

Angajamentele asumate pentru modernizarea sistemului judecătorescau început deja să fie îndeplinite de către Consiliul Superior al Magistraturii, astfel în 2016 pentru asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc, a fost optimizată harta instanțelor judecătorești, din 44 de judecătorii rămânând doar 15. În acest context, au fost stabilite și numărul de unități de personal, s-au organizat concursuri pentru ocuparea posturile vacante de judecători, președinți și vicepreședinți pentru judecătoriile nou înființate. De asemenea, procedurile de selectare, numire și promovare a judecătorilor sunt în prezent bazate pe criterii mai obiective și transparente, pentru a garanta independența sistemului judecătoresc. Până în 2027 vor fi construite clădiri noi pentru toate instanțele de judecată, judecătoria Ungheni, fiind prima dintre ele, a cărei finalizare este preconizată pentru anul acesta.

 

Cu privire la sporirea transparenței și eficienței sistemului judecătoresc, CSM a coordonat mai multe acțiuni pentru ca informațiile privind activitatea instanțelor judecătorești să fie publicate în timp real pe site-urile acestora, astfel încât justițiabilii să aibă acces la datele și informațiile de care au nevoie. Tot în 2016, CSM a monitorizat Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), sistemul de înregistrare audio/video pentru ca acestea să fie funcționale și efective.

 

CSM face eforturi și pentru sporirea profesionalismului în rândul judecătorilor printr-un program pilot de specializare a judecătorilor în materie penală și civilă. Astfel, 3 instanțe din Moldova sunt implicate în procesul de specializare a judecătorilor în penal și civil, program implementat de CSM cu sprijinul Uniunii Europene.

 

Integritatea actorilor sectorului justiției prin dezvoltarea unei culturi de intoleranță față de fenomenul corupției este unul din obiectivele primordiale ale CSM. Începând din mai 2016, CSM împreună cu Inspecția Judiciară, mai multe organizații neguvernamentale și presă s-au implicat în proiecte comune de informare,atât a angajaților din cadrul sistemului judecătoresc, cât și a publicului larg cu privire la mecanismele de sesizare în legătură cu posibile fapte de încălcare a integrității.

 

În prezent CSM este implicat alături de mai multe ONG-uri și mass-media, având alături proiectul de asistență europeană ATRECO, într-o campanie amplă de informare a publicului cu privire la stadiul de implementare a acțiunilor de modernizare a sistemului judecătoresc. Asfel, sunt organizate ședințe de informarecu autoritățile publice locale și raionale, investitori privați, politiști, procurori, avocați și alte categorii profesionale din 15 orașe din Republica Molodva, întruniri la care au loc și dezbateri publice legate de impactul social produs de modernizarea sistemului judecătoresc.

 

Reforma în justiție este un proces de lungă durată, ce implică nu numai adoptarea de texte legislative, dar și asigurarea implementării acestora, precum și schimbări de comportament, de atitudini și de practici atât în rândul celor care activează în sistemul de justiție cât și pentru cetățeni.

 

 

 

 

 

Rețeaua de comunicatori a sistemului judecătoresc