A A A

În atenția participanților la proces

04 Aprilie 2017 | 7

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, se aduce la cunoștință participanților, la procesele intentate în Judecătoria Strășeni (sediul secundar - Călărași), care solicită eliberarea copiei de pe înregistrarea audio a şedinţei de judecată şi a copiilor din dosar, că aceștia urmează să achite taxa de stat pentru eliberarea copiilor nominalizate utilizînd contul bancar al Judecătoriei Strășeni (sediul central).

 

Beneficiar: Judecătoria Strășeni

Codul IBAN: MD43TRPAAA142310A01228AA

Codul fiscal: 1007601001167

BIC: TREZMD2X

Cont bancar: 33114001

Cont trezorerial: 142310A01228AA